Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze

Projekty badawcze

Projekty badawcze:

Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych    
Nr umowy: POIR.04.01.04-00-007/16
 
Konsorcjum: ERKO sp. z o.o. sp. k. oraz Wydział Metali Nieżelaznych AGH

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kiesiewicz

Okres realizacji projektu: 2017 - 20120 r.

Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej (ANTYBAKTER)
Kierownik projektu: dr inż. Monika Walkowicz

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. - 31.05.2018 r.
 

Ultrawytrzymałe zmęczeniowo druty Al i Cu dla elektroenergetyki napowietrznej i kolejowej (ULTRAWIRE)
Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. - 31.12.2017 r.

Opracowanie nowej generacji hybrydowego kompaktowego kolektora słonecznego z bionicznym absorberem ciepła odpadowego (ENSOLTECH)
Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. - 31.12.2017 r.

Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych ceramicznych form w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych (SKAN-TERMO)
Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. - 31.12.2017 r.
 

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów aluminium w gat. EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w procesie odlewania ciągłego z elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury
Kierownik projektu: dr inż. Paweł Kwaśniewski
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 -  31.03.2017 r.

Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej
Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kiesiewicz
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 - 31.03.2017 r.

Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne (METGRAF)
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
Okres realizacji projektu: 01.12.2013 r. - 30.11.2016 r.

Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Leśniak
Okres realizacji projektu: 01.07.2013-31.12.2015 r.

Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx
Kierownik projektu ze strony Albatros Aluminium: mgr inż. Henryk Jurczak
Kierownik projektu w AGH: dr hab. inż. Dariusz Leśniak
Okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.12.2016 r.

Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno- przewodzącymi
Kierownik projektu ze strony TF Kable: dr inż. J. Siemiński
Kierownik projektu w AGH: dr hab. inż. A. Mamala
Okres realizacji projektu: 2013-2016 r.

Projekt badawczy własny nr N 508 043 32/2978
Badania wpływu stopnia umocnienia odkształceniowego i wydzieleniowego drutów ze stopu AlMgSi na ich reologiczne własności
2007-2010
Kierownik projektu: dr inż. Beata Smyrak

Projekt Zamawiany  nr  PBZ-MNiSW - 3/3/2006
Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych
5.0
Poprawa konkurencyjności i innowacyjności krajowego przemysłu przetwórczego metali nieżelaznych poprzez opracowanie zaawansowanych materiałów metalicznych technologii ich wytwarzania
2007-2010
kierownik zadania nr 5.5 pt . "Nowa generacja funkcjonalnych stopów aluminium dla energetyki": dr inż. Beata Smyrak

Projekt badawczy zamawiany PBZ-MNiSW-3/3/2006
Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych – Wyciskanie wysokowytrzymałych stopów aluminium przesycanych na wybiegu prasy
2007-2010
Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Leśniak

Projekt badawczy nr 3 T08B 082 28
Badania ewolucji własności drutów z przewodowych stopów AlMgSi skutkiem ekspozycji na działanie temperatury i naprężenia
2005-2008
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Mamala

Projekt badawczy nr ...
Charakterystyki pełzania drutów i przewodów ze stopu AlMgSi przeznaczonego na napowietrzne przewody samonośne w aspekcie parametrów technologii wytwarzania i przetwarzania walcówki na drut oraz budowy i sposobu wytwarzania żył
...
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt badawczy nr 7 T08B 002 19
Wpływ układu określonych wartości naprężenia i temperatury na charakterystyki procesu pełzania drutów z przewodowych stopów AlMgSi
2000-2001
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Mamala

Projekt badawczy własny nr 3 T08B 051 26
Wpływ starzenia naturalnego walcówki na podatność do ciągnienia i kształtowania własności drutów z przewodowych stopów AlMgSi
2004-2007
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt badawczy promotorski nr N N508 440036
Parametryzacja długoczasowej odporności cieplnej przewodowych stopów aluminium

2009-2011
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt badawczy promotorski nr N N508 04132/2976
Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznych
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
2009-2011

Projekt badawczy promotorski nr 3 T08B 078 28
Analiza charakterystyk naprężeniowo – temperaturowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
2005-2006

Projekt celowy nr 6 T08 2004C/06481
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania typoszeregu przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminium o wysokiej przewodności elektrycznej przeznaczonych do budowy wysokoobciążalnych linii przesyłowych
2005–2007
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Mamala

Projekt celowy nr 6 ZR7 2005 C/06635
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania  drutów, z zastosowaniem metody ciągłego odlewania i walcowania, ze stopu ZnAl15 przeznaczonych do nanoszenia warstw antykorozyjnych techniką natryskiwania cieplnego
2005–2007
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt celowy nr 6 T08 2004C/06482
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania z miedzi stopowej przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej o znamionowej obciążalności prądowej powyżej 2,5 kA i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
2005–2007
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt celowy nr 6 T08 2003 C/06222
Żarowytrzymałe przewody elektroenergetyczne na bazie stopów aluminium
2004–2007
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt celowy nr 6 ZR7 2005 C/06634
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji nośno-przewodzącego osprzętu do wysokoobciążalnych trakcji kolejowych
2006–2008
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt celowy nr 6 ZR6 2007C/06971
Opracowanie i uruchomienie produkcji nowej generacji typoszeregu konstrukcji wsporczych dla kolejowej sieci trakcyjnej
2009–2011
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.

Projekt rozwojowy NR07-0002-10 /2010
Nowa technologia wytwarzania i przetwarzania wybranych stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX i 8XXX
2010–2013
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Mamala

Projekt rozwojowy nr R07 001 02
Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne w procesach wielootworowego wyciskania kształtowników z metali i stopów
2007–2009
Kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. nadzw.

Projekt rozwojowy nr R07 0012 04
Miedź beztlenowa z technologii UPCAST w technice elektronowej i bezstratnego przesyłu sygnału audio-video
2008-2010
Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.