liniakol

 

J S

SILVA RERUM” - „CICER CUM CAULE

 

liniakol

 

SPIS

1.    Pół wieku w „świecie nauki” – w miarę poważnie o poważnych sprawach

 

2.    Burzliwe dzieje witraża św. Barbary – głos w dyskusji

 

3.    Modyfikacja „nazwy Uczelni” – głos w dyskusji

 

4.    Doktorantom pod rozwagę – uwagi dotyczące redakcji pracy (cz. I) oraz jej obrony (cz. II)

 

5.    Srebrny kielich biskupa Maurusa

 

6.    Hydrometalurgia – historia, stan obecny, kierunki rozwoju

 

7.    Energetyka  – nadzieje i iluzje (czytaj nową wersję –pkt 45)

 

8.    „Pytania które pozostaną zapewne bez odpowiedzi”

 

9.    Przesądy i zabobony – wczoraj i dziś

 

10. „Prawdziwi” obrońcy wiary – w czasach powstawania Ewangelii oraz obecnie

 

11. Prowokacja – „marsz tolerancji”

 

12. Zdziwione zapytanie

 

13. Wymiana listów z ambasadorem Sz. Weissem

 

14. List w związku z dziesięcioleciem Polsko – Ukraińskiego Towarzystwa Kulturalno -Oświatowego w Czortkowie

 

15. Działalność wywiadowcza czy szpiegostwo? – tekst w związku z przyjazdem pułkownika Kuklińskiego do Polski

 

16. Szachownica a Sprawa Polska – jacy jesteśmy?

 

17. Zdziwienie „patronów” huty

 

18. Prace doktorskie w uczelniach technicznych – rozterki recenzenta

 

19. „Nasza sprawa jest zbyt słuszna ...”

 

20. Some impressions of a foreigner in Cambridge

 

21. Dyskusja naukowa czy rozprawa sądowa?

 

22. Refleksje na marginesie wyborów 2005 r.

  

23.  Uczelnia – taktyka i strategia zmian (06.03.2006)

 

24.  Oskarżenie – pomówienie, plotka (14.03.2006)

 

25.  Egzergia – termodynamika ? (11.07.2006)

 

26.  Paradoksy energetyki wodorowej (27.11.2006)

 

27.  Lustracja – drogi i bezdroża (27.01.2007)

 

28.  Katyń, Wajda (10.03.2007)

 

29. Osobliwe losy kilku Sędzimirów (h. Ostoja) (18.09.2007) nowa wersja

 

30. Eskimos w raju - krótka opowieść o dwu eskimosach  (04.10.2007)

 

31. Wydział Metali Nieżelaznych - 45 lat istnienia (04.10.2007)

 

32. Klerykalizm - antyklerykalizm (25.02.2008)

 

33. List od Sir Christopher Hum’a (02.04.2008)

 

34. Komputer i ludzki mózg – rywale? (24.04.2008)

 

35. 3 Maja 1946 w Krakowie (17.09.2008)

 

36. Stworzenie świata i pojawienie się człowieka oraz biblijny opis tych wydarzeń (17.09.2008)

 

37. Cele i warunki prawidłowej realizacji prac doświadczalnych (16.12.2008)

 

38. Rosnąca emisja dwutlenku węgla przyczyną efektu cieplarnianego? (12.01.2009)

 

39. Metalurgia - Inżynieria – Filozofia? (17.08.2009)

 

40. Marzenie naszego społeczeństwa o (09.11.2009)

 

41. Energetyka, wczoraj - dziś - jutro, rozdroża (22.01.2010)

 

42. Czaso-przestrzeń kaprala (03.03.2010)

 

43. Św. Jerzy – smok – ekolodzy (03.05.2010)

 

44. Kościół = duchowieństwo? (16.08.2010)

 

45. Powstanie Warszawskie... a gdyby go nie było? (16.08.2010)

 

46. Solidarność i Solidarności (12.09.2010)

 

47. Sesja jubileuszowa poświęcona Panu Profesorowi Adamowi Bielańskiemu (10.03.2012)

 

48. Prawdy czy uczenie formułowane nieprawdy lub pustosłowia? (29.03.2012)

 

49. Doktoraty - drogi, bezdroża (07.02.2013)

 

50. Trzy (dwa, jedno?) - źródła potrzebnej do życia energii (08.02.2013)

 

51. Chaos- geneza? Pojęcie pozaczasowe? (sierpień 2014)

 

52. 90 lat – 50 w Uczelni (kwiecień 2015)

 

53. Dużo młodszemu koledze ... (kwiecień 2015)

 

NAJNOWSZE !

 

54. Dyskusja - kłótnia (sierpień 2016)

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

liniakol